GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

4.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

6.Satın alınan ürünün satılmasının imkânsızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır.  Satıcı ürünün Temin edilememe bilgilendirme tarihinden itibaren 14 gün içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edilmek zorundadır. Bu iade satın alma işlemi gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiliğin ismi, vergi numarası ve TC kimlik numarası ile ilişkili hesabına yapılabilir.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer. Bu ve benzeri durumlarda satıcının uğrayacağı maddi kaybı alıcıya yansıtılır. (kargo, kaybolan ürün, posta masrafı vb)

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

8.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Satışı ve teslimi gerçekleşmiş olan üründe meydana gelecek hasar, kayıp veya ambalajın açılmış olması durumunda SATICI ürünü geri almama hakkına haiz olup, satışı gerçekleştirilen ürünün o günün döviz kuru ile ödenmesi için ALICI’dan tahsil edilmesi hakkını kullanabilir. Bu durumlarda bütün masraflar ALICI’ya ait olacaktır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. Bu gibi gecikmelerden SATICI sorumlu değildir.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

10.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Ürünün ALICI tarafından Kargo şirketinden teslim alma aşamasında, teslim belgesi de görünür şekilde fotoğrafını çekerek durumu belgeleme sorumluluğu bulunmaktadır. ALICI, teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalı, ambalaj ve paketi açılmamalıdır. Ürünle Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

11.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Bu hakkın kullanılabilmesi için satın alınan ürünün ve ambalajının hasar görmemiş, açılmamış, kullanılmamış olması kesinlikle şarttır.

ALICI’nın satın aldığı ürün İnsansız Hava Aracı, Drone ise ve bu ürünün ilk kalkış ağırlığı 500gr ve üzeri ise satış işleminin gerçekleştiği ve faturanın kesildiği gün aynı zamanda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü üzerinden kullanım hakkı ALICI’ya devredilecektir. Bu şekilde devir işlemi gerçekleştirilen İnsansız Hava Aracı ve Drone gibi ürünler için CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ.

12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET: Zafer Güder Havacılık ve Uzay San Tic Ltd Şti

ADI/UNVANI: SoleilSky

ADRES: ALTINŞEHİR MAHALLESİ 214. SOKAK NO:26 NİLÜFER / BURSA

EPOSTA: sky@soleilsky.com

TEL: +90 (224) 999 77 75 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

13.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Alıcı’ya Cayma hakkına ilişkin bildirim Mesafeli Sözleşmelerde ve İptal Koşullarında sunulmuş olup, Alıcı Cayma koşullarını bilerek ve kabul ederek sipariş vermektedir.

14.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

15.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks, e-posta veya SATICI tarafından bildirilen yöntem ile yazılı veya ilgili yöntemle bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

16.Üçüncü kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

17.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

18.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

19.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

20.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

21.ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

22. Kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, drone, yedek parça, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

23. Aşağıdaki mesafeli sözleşmeler yönetmeliği gereğince; cayma hakkının kullanılmayacak ürünler,

·Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

·Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

·Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

·Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

·Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

·Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

·Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

*İlk kalkış ağırlığı 500gr üzeri olan İnsansız Hava Aracı, drone gibi ürünlerin satışında faturası kesilen ürünün aynı gün Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) sistemi üzerinden ALICI’nın SHGM hesabına devri gerçekleşmesi gerektiğinden bu ürünlerde de iptal ve iade talep edilemeyecektir.  

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

24.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

İlk kalkış ağırlığı 500gr üzeri olan, devri SHGM sistemleri üzerinden gerçekleşmesi gereken İnsansız Hava Araçları ve Drone ürünlerinin aynı gün ALICI’ya ait SHGM hesabından onaylanması gerekmektedir. Onay işlemi aynı gün gerçekleşememesi durumunda SHGM tarafından gerçekleştirilecek olan tüm cezai durumlar ALICI tarafından tahsil edilecektir.

ÖDEME VE TESLİMAT

25.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak kayıtlı bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

26.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

27.Ödmelerinizi Mail Order işlemi ile gerçekleştirebilirsiniz. Bu durumda SATICI’ya vermiş olduğunuz Kredi Kartı bilgilerinin doğru olduğunu ve ALICI’ya ait olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılırsınız. Bir başkasına ait Kredi Kartı bilgisi vererek, sahte bilgiler ileterek Kart Sahibi bilgisi dışında gerçekleştirilecek olan satış işlemlerinden doğrudan ALICI ve bilgileri verenler sorumludur. Bu gibi bir durum gelişmesi halinde SATICI’nın hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

Menü